Anayasa Mahkemesi’nden “yaşlılık aylığı” kararı

HomeEkonomi Haberleri

Anayasa Mahkemesi’nden “yaşlılık aylığı” kararı

my-portfolio

Anayasa Mahkemesi, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının, Toplumsal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi ...

AYM’den toplu iş mukavelesi kararı
“Sağlık çalışanlarının yüzde 67’si en az bir kere şiddete maruz kaldı”
Yatırım teşvikli iktisat paketi

Anayasa Mahkemesi, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının, Toplumsal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması kuralını öngören kuralı anayasaya karşıt buldu.

Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan karara nazaran, müracaatçı, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması koşulunu öngören kuralın, çalışma hak ve özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle anayasaya karşıt olduğunu ileri sürdü.

Başvuruyu pahalandıran yüksek mahkeme, kuralda, hizmet akdine bağlı çalışan sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanması için SGK’ye yazılı müracaattan evvel çalışılan işten ayrılma şartının öngörüldüğünü, böylelikle sigortalılık statüsünde meydana gelen değişikliğin iş yeri ile SGK kayıtlarına sağlıklı olarak işlenmesi ve toplumsal güvenlik sisteminin nizamlı bir biçimde işleyişinin sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Sigortalının çalıştığı işten ayrılmadan da pasif sigortalı statüsüne geçirilerek prim ödemelerini buna nazaran düzenlenmesinin toplumsal güvenlik sisteminin nizamlı işleyişi üzerinde olumsuz bir tesir oluşturmayacağını bildiren Anayasa Mahkemesi, kararında şu tabirlere yer verdi:

“Yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunan sigortalının ya da SGK’nin, tahsis talebinde bulunulduğunu patrona bildirmesi ve SGK ile patron kayıtlarının buna nazaran düzenlenmesi mümkündür.

Öte yandan 506 sayılı Kanun’un mülga 31. unsuru ile 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nun 42. hususunda yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların tahsis taleplerine SGK tarafından gerekli dokümanların ve incelemelerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde yazılı olarak yanıt verilmesi öngörülmüştür.

İtiraz konusu kural uyarınca sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için işten ayrılması gerektiği gözetildiğinde kural, sigortalının kelam konusu üç aylık periyodu rastgele bir gelir elde etmeksizin geçirmek zorunda kalmasına neden olmaktadır.

Her ne kadar daha sonra aylık bağlandığında sigortalıya aylık bağlanmayan periyotların ödemesi yapılabilmekte ise de bu durum sigortalının aylar boyunca hiçbir gelir elde edememesinin neden olduğu mağduriyetleri tümüyle ortadan kaldırmamaktadır. Hasebiyle kural orantılı değildir.”

Anayasa Mahkemesi, bu münasebetlerle hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının, SGK’dan yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması kaidesini öngören kuralın anayasaya muhalif olduğuna ve iptaline karar verdi.

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
DISQUS: