İlkokullar, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor

HomeEğitim Haberleri

İlkokullar, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor

my-portfolio

Ulusal Eğitim Bakanlığınca (MEB), kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelinde ilkokullarda tüm sınıf düzeylerinde, ortaokul 8 ...

EBA TV 15-21 Şubat haftalık ders programı (EBA TV canlı ders saatleri ve giriş ekranı)
İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? (MEB detayları paylaştı)
Ulusal Eğitim Bakanlığı 2020 yılı faaliyet raporu yayımlandı

Ulusal Eğitim Bakanlığınca (MEB), kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelinde ilkokullarda tüm sınıf düzeylerinde, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitim başlatılacak.

2020-2021 eğitim öğretim devrinin 25 Ocak 2021’de başlayan yarı yıl tatili, 15 Şubat’ta sona erdi. Bakanlığın kararı doğrultusunda, Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokulları 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başladı.

1 Mart’tan itibaren ise tüm ilkokullar ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında seyreltilmiş formda haftada 2 gün 12 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Öteki ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla işlenecek.

DERSLER 30 DAKİKA, TENEFFÜSLER İSE 10 DAKİKA OLACAK

Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. Ortaokul 8. sınıflarda belirlenen dersler, haftada toplam 22 ders, imam hatip ortaokulu kademesinde ise haftada 24 ders biçiminde yüz yüze işlenecek. Öbür ders saatlerinde ise uzaktan eğitime devam edilecek.

Yüz yüze eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10’ar dakika olacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

İLKOKUL VE ORTAOKUL KADEMESİNDE EĞİTİM VEREN ÖZEL OKULLARDA 5 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM

İlkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile başka okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart prestijiyle haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak.

Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek. Özel eğitim okulları ve sınıfları, özel ihtiyaçlı öğrenciler için de tıpkı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.

LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ SÜRECİ

Liseler, yeni eğitim öğretim periyoduna uzaktan eğitimle başladı. 1 Mart prestijiyle 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.

Lise son sınıflarda 1 Mart prestijiyle yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi imtihanlara ait beklenti ve muhtaçlıkları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak halde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Öğrenciler, ölçme ve kıymetlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm mevzularından sorumlu olacak.

Liselerde 12. sınıf dışındaki öbür kademelerde uzaktan eğitime devam edilecek.

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine iştirak isteğe bağlı olacak ve devam mecburiliği aranmayacak. Fakat yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerine dair taleplerini, bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek.

Mesleksel ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, hoş sanatlar ve spor liseleri derslerine ilişkin uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf düzeylerinde 1 Mart’tan itibaren başlanacak.

Mesleksel eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve öbür okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart’tan itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

LİSELERDE İMTİHANLAR YÜZ YÜZE YAPILACAK

Liselerde tüm sınıf düzeylerinde birinci periyoda ait yapılamayan imtihanların takvimi, 1 Mart’tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek formda eğitim kurumu alan zümre liderleri kurulunca belirlenip planlanacak.

Birinci periyotta yapılamayan imtihanların kapsamı, 1 Kasım 2020’ye kadar işlenen bahislerle sonlu tutulacak. Rastgele bir nedenle imtihanlara katılamayan ve okul idaresince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte imtihana alınacak. İmtihan tarihleri, en az bir hafta evvelce öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek.

SORUMLULUK İMTİHANLARININ PLANLAMASI

Sorumluluk imtihanları da 1-31 Mart periyodunda tamamlanacak biçimde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak.

Vilayetler ortası hareketliliğin azaltılması emeliyle yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar seviyesindeki öğrenciler, istemeleri halinde, KKTC dahil bulundukları yerleşim yerlerinde tahsil gördükleri okul ile tıpkı okul tipindeki eğitim kurumlarında, tıpkı okul çeşidi bulunmaması halinde tıpkı programı uygulayan resmi ve özel okullarda imtihanlara girebilecek.

Mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumları ile hoş sanatlar ve spor liselerinde ise öğrenciler, bulundukları yerleşim yerlerine yakın vilayet ve ilçelerde, kayıtlı olduğu okulla birebir okul/program türü/alan/dalı bulunması kaidesiyle imtihanlara girebilecekler.

LİSELERDE İKİNCİ DEVİR İMTİHANLARI NASIL YAPILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci devrine ait puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin her dersten imtihan puanı, performans çalışması puanı ve derse iştirake ait performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu birinci devir belirlenip verilen ve öğrencinin ikinci devir ders öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi puanıyla belirlenecek.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci periyoduna ait yapılacak birinci imtihanlar da 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak halde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince imtihanların yüz yüze uygulanması sağlanacak.

Kendisinde yahut birlikte kaldığı aile bireylerinden rastgele birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir vakitte ve izole bir ortamda imtihana alınacak.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı müracaat yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

Öte yandan, Ulusal Destekleme Programı (UDEP) ile uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıpları giderilecek.

UZAKTAN VE YÜZ YÜZE EĞİTİM TAKVİMİ

MEB, 2020-2021 eğitim öğretim devrini Covid-19 salgını önlemleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos 2020’de başlattı.

Yüz yüze eğitim, birinci etapta, ana sınıfları ve birinci sınıflar için 21 Eylül 2020’de başlatıldı. İkinci kademede, 12 Ekim’den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel ihtiyaçlı çocuklar, üçüncü kademede ise 2 Kasım Pazartesi prestijiyle 5 ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi.

Birinci periyot orta tatili, 16 Kasım Pazartesi başladı ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erdi.

Ulusal Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim periyodunun birinci orta tatilinin akabinde 23 Kasım’dan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim başlatıldı. Bu süreçte eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere canlı sınıf uygulamaları, EBA ile basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla 22 Ocak 2021’e kadar sürdü.

Daha evvel 12-16 Nisan 2021’de yapılması planlanan ikinci orta tatil, yarıyıl tatiline eklendi. Böylelikle öğrenciler, 25 Ocak’tan başlamak üzere 3 hafta sömestr tatili yaptı.

2020-2021 eğitim öğretim periyodunun ikinci periyodu, 15 Şubat 2021’de başlatıldı.

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
DISQUS: